Announcements All the latest from OneHost

OneHost - Thông báo lịch nghỉ Tết Dương lịch và Tết Âm Lịch Canh Tý 2020

Read Full Announcement

Thông báo bảo trì hạ tầng mạng tại Datacenter Hồ Chí Minh

Read Full Announcement

Thông báo bảo trì hạ tầng mạng Quốc tế tại Datacenter Bình Dương

  •   09/12/2019 11:39 AM
  •  

Read Full Announcement

[Thông báo] Sự cố về disk thuộc cụm cloud VPS trên server tại Datacenter Bình Dương

Read Full Announcement

Thông báo Network quốc tế tại datacenter Bình Dương bị tấn công DDoS

Read Full Announcement

Thông báo rà soát xử lý mã độc theo công văn từ Bộ Thông Tin và Truyền Thông

Read Full Announcement

Thông báo kế hoạch bảo trì hạ tầng nguồn tại TTDL Bình Dương ngày 30/10/2019

Read Full Announcement

Kế hoạch bảo trì nâng cấp node03

Read Full Announcement

Kế hoạch bảo trì nâng cấp node03

Read Full Announcement

Thông báo triển khai hoá đơn điện tử từ ngày 18/10/2019

Read Full Announcement
  View RSS Feed

Powered by WHMCompleteSolution