OH1

 • 5GB
  Dung lượng
 • không giới hạn
  Băng thông
 • không giới hạn
  Database
 • 2 Addon domain

80,000 VND
Hàng tháng
Đặt hàng ngay

OH2

 • 10GB
  Dung lượng
 • không giới hạn
  Băng thông
 • không giới hạn
  Database
 • 5 Addon domain

150,000 VND
Hàng tháng
Đặt hàng ngay

OH3

 • 30GB
  Dung lượng
 • không giới hạn
  Băng thông
 • không giới hạn
  Database
 • Không giới hạn Addon domain

350,000 VND
Hàng tháng
Đặt hàng ngay