Cloud VPS SSD

A
 • 1 Core
  CPU
 • 1GB Memory
  Ram
 • 20GB
  SSD
 • Viettel
  Datacenter
B
 • 1 Core
  CPU
 • 2GB Memory
  Ram
 • 40GB
  SSD
 • Viettel
  Datacenter
C
 • 2 Cores
  CPU
 • 4GB Memory
  Ram
 • 60GB
  SSD
 • Viettel
  Datacenter
D
 • 4 Cores
  CPU
 • 8GB Memory
  Ram
 • 100GB
  SSD
 • Viettel
  Datacenter
E
 • 6 Cores
  CPU
 • 16GB Memory
  Ram
 • 200GB
  SSD
 • Viettel
  Datacenter
F
 • 8 Cores
  CPU
 • 32GB Memory
  Ram
 • 300GB
  SSD
 • Viettel
  Datacenter
Cloud SSD - Custom

Quý khách có thể đăng ký

 • 1 - 24 Cores
  CPU
 • 1GB - 96GB
  Ram
 • 20 - 2000GB
  SSD

Powered by WHMCompleteSolution