Cloud VPS HDD

HDD-A
 • 1 Core
  CPU
 • 1GB Memory
  Ram
 • 20GB
  HDD
 • Viettel
  Datacenter
HDD-B
 • 1 Core
  CPU
 • 2GB Memory
  Ram
 • 40GB
  HDD
 • Viettel
  Datacenter
HDD-C
 • 2 Cores
  CPU
 • 4GB Memory
  Ram
 • 60GB
  HDD
 • Viettel
  Datacenter
HDD-D
 • 4 Cores
  CPU
 • 8GB Memory
  Ram
 • 100GB
  HDD
 • Viettel
  Datacenter
HDD-E
 • 6 Cores
  CPU
 • 16GB Memory
  Ram
 • 200GB
  HDD
 • Viettel
  Datacenter
HDD-F
 • 8 Core
  CPU
 • 32GB Memory
  Ram
 • 300GB
  HDD
 • Viettel
  Datacenter
Cloud HDD - Custom

Quý khách có thể đăng ký

 • 1 - 24 Cores
  CPU
 • 1GB - 96GB
  Ram
 • 20 - 2000GB
  HDD

Powered by WHMCompleteSolution