SSD Enterprise Storage - Linux

 • 1 - 32 Cores
  CPU
 • 512MB - 256GB
  Ram
 • 10 - 16000GB
  SSD

Quý khách có thể đăng ký

134,999 VND
Hàng tháng
Đặt hàng ngay

HDD Enterprise Storage - Linux

 • 1 - 32 Cores
  CPU
 • 512MB - 256GB
  Ram
 • 10 - 33000GB
  HDD

Quý khách có thể đăng ký

114,999 VND
Hàng tháng
Đặt hàng ngay

SSD Enterprise Storage - Windows

 • 1 - 32 Cores
  CPU
 • 512MB - 256GB
  Ram
 • 10 - 16000GB
  SSD
 • 0 - 33000GB
  HDD

Quý khách có thể đăng ký

134,999 VND
Hàng tháng
Đặt hàng ngay

HDD Enterprise Storage - Windows

 • 1 - 32 Cores
  CPU
 • 512MB - 256GB
  Ram
 • 10 - 33000GB
  HDD

Quý khách có thể đăng ký

114,999 VND
Hàng tháng
Đặt hàng ngay