SSD Enterprise Storage - KVM

 • 1 - 24 Cores
  CPU
 • 512MB - 192GB
  Ram
 • 10 - 16000GB
  SSD
 • 0 - 33000GB
  HDD

Quý khách có thể đăng ký

134,999 VND
monthly
İndi sifariş et

HDD Enterprise Storage - KVM

 • 1 - 24 Cores
  CPU
 • 512MB - 192GB
  Ram
 • 10 - 33000GB
  HDD

Quý khách có thể đăng ký

114,999 VND
monthly
İndi sifariş et