Reseller Hosting

RS1
 • 5GB
  Dung lượng
 • không giới hạn
  Băng thông
 • không giới hạn
  Database
 • không giới hạn
  Addon domain
RS2
 • 10GB
  Dung lượng
 • không giới hạn
  Băng thông
 • không giới hạn
  Database
 • không giới hạn
  Addon domain
RS3
 • 20GB
  Dung lượng
 • không giới hạn
  Băng thông
 • không giới hạn
  Database
 • không giới hạn
  Addon domain
RS4
 • 40GB
  Dung lượng
 • không giới hạn
  Băng thông
 • không giới hạn
  Database
 • không giới hạn
  Addon domain
RS5
 • 80GB
  Dung lượng
 • không giới hạn
  Băng thông
 • không giới hạn
  Database
 • không giới hạn
  Addon domain
RS6
 • 160GB
  Dung lượng
 • không giới hạn
  Băng thông
 • không giới hạn
  Database
 • không giới hạn
  Addon domain

Powered by WHMCompleteSolution