Dedicated Server

Dedicated-D-1 Thành tiền 6,600,000/3 mo
780,000 VND Phí khởi tạo
Đặt hàng ngay
Dedicated-D-2 Thành tiền 9,000,000/3 mo
780,000 VND Phí khởi tạo
Đặt hàng ngay
Dedicated-D-3 Thành tiền 10,500,000/3 mo
780,000 VND Phí khởi tạo
Đặt hàng ngay
Dedicated-Q-1 Thành tiền 9,000,000/3 mo
880,000 VND Phí khởi tạo
Đặt hàng ngay
Dedicated-Q-2 Thành tiền 9,000,000/3 mo
880,000 VND Phí khởi tạo
Đặt hàng ngay
Dedicated-Q-3 Thành tiền 10,500,000/3 mo
880,000 VND Phí khởi tạo
Đặt hàng ngay
Dedicated-QD-1 Thành tiền 10,500,000/3 mo
980,000 VND Phí khởi tạo
Đặt hàng ngay
Dedicated-QD-2 Thành tiền 15,000,000/3 mo
980,000 VND Phí khởi tạo
Đặt hàng ngay
Dedicated-QD-3 Thành tiền 21,000,000/3 mo
980,000 VND Phí khởi tạo
Đặt hàng ngay
Dedicated Server - Custom Thành tiền 0/mo
Đặt hàng ngay

Powered by WHMCompleteSolution