Dedicated-D-1

2,200,000 VND
Hàng tháng
780,000 Phí khởi tạo
Đặt hàng ngay

Dedicated-D-2

3,000,000 VND
Hàng tháng
780,000 Phí khởi tạo
Đặt hàng ngay

Dedicated-D-3

3,500,000 VND
Hàng tháng
780,000 Phí khởi tạo
Đặt hàng ngay

Dedicated-Q-1

3,000,000 VND
Hàng tháng
880,000 Phí khởi tạo
Đặt hàng ngay

Dedicated-Q-2

3,000,000 VND
Hàng tháng
880,000 Phí khởi tạo
Đặt hàng ngay

Dedicated-Q-3

3,500,000 VND
Hàng tháng
880,000 Phí khởi tạo
Đặt hàng ngay

Dedicated-QD-1

3,500,000 VND
Hàng tháng
980,000 Phí khởi tạo
Đặt hàng ngay

Dedicated-QD-2

5,000,000 VND
Hàng tháng
980,000 Phí khởi tạo
Đặt hàng ngay

Dedicated-QD-3

7,000,000 VND
Hàng tháng
980,000 Phí khởi tạo
Đặt hàng ngay

Dedicated Server - Custom

0 VND
Hàng tháng
Đặt hàng ngay

Powered by WHMCompleteSolution